Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Raufoss-Rute-Ruth /
Men gå forbi

 

Låter:
A: Raufoss-Rute-Ruth
B: Men gå forbi


P 1989 Slagerfabrikken A/S
C 1989 Slagerfabrikken A/S

 

Utgaver:
12" vinylsingle: Slagerfabrikken SS 12  - utgitt 1989

NB! På singlen er tittelen på B-sporet skrevet feil: "Men gål forbi". Det er ikke kjent eksemplarer av denne singlen hvor skrivefeilen ikke forekommer, og den er således ingen sjeldenhet. 

 

   

Tilbake