Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Mere pottet /
Morpottet boogie

 

Låter:
A: Mere pottet
B: Morpottet boogie

Produsert av Nils B. Kvam & Eldar Vågan for Slagerfabrikken

P 1989 Slagerfabrikken A/S
C 1989 Slagerfabrikken A/S

Utgaver:
7" vinylsingle: Slagerfabrikken SS 13  - utgitt 1989

   

Tilbake