Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Askerkassetten 88
Friidrettskassetten 1988

Side A:
Bomull i øra
Myggolje boogie

Knekkebrød

Et reinvaske norgesglass

Je har itte bruk for giftering

Surfbrett

Side B:
Skikkelige saker
Blås, blås, blås

Konstant i Opel

Is, is, is

Kjærligheta

Rockabilly blues

 


Kommentar: Det er reklameprat mellom låtene, men Vazelina er ikke delaktig i praten, heller ikke relatert på annen måten.

Utgaver:
MC: AM MC 881  - utgitt 1988

 

 

Tilbake