Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Vazelina Bilopphøggers 

 

Side A:
1. Slitin i knea
2. Lån meg tenger
3. Borghild
4. På magan bak en sten
5. Hembrent i kvæll
6. Opal min

Side B:
1. Gi meg fri i kveld
2. I Snertingdal'n
3. Bilde ta deg
4. Mann fra Hadeland
5. Ne' på kne
6. Skinnmagre høner

Trykk: A/S Adresseavisen

Utgaver:
MC: EM 008  - utgitt 1981, utgiver ukjent

Tilbake