Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Vazelina Bilopphøggers 3
i utvalg

Side A:
1. Aagot Stang
2. Rock-A-Billy Boogie
3. Alt vi har er en Limousine
4. Vazelina Medley
5. Balkongen
6. Bilopphøgger boogie

Side B:
1. Blålys
2. Får itte mere pudding, tjukken
3. En påsa med øl
4. Rock-A-Billy mann
5. I låven på Ås
6. Fotsoppdænsen

Utgaver:
MC: EM 022  - utgitt 1982 (?), utgiver ukjent.

 

Tilbake