Vazelina Bilopphøggers - utgivelsene:

Oppland olympiske fakkelmarsj

 

1. Oppland olympiske fakkelmarsj

Eldar Vågan, tekst og melodi
Fakkelmarsjen er et bestillingsverk fra Oppland fylkeskommune, Kulturetaten, og skal brukes av lokale utøvere under Fakkelstafetten 1993-94.

 

Utgaver:
MC: ett-spors kassett - utgitt 1993

   

Tilbake