Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Fri flyt!

Program med CD.

1. En glad og trivelig dag  2:25
2. Lenge, lenge sea'  3:26
3. Kenneth Ødegård  2:12

P & C 2002 Universal Music AS, Oslo
Universal Special Projects

C Vazelina Bilopphøggers ANS
Selges kun sammen med programmet for "FRI FLYT!"

 

Utgaver:
CD: Universal 0191822  - utgitt 2002 

 

Tilbake