Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Hedmark-kassetten

 

Je maler rommet mitt sjøl

 

 

Utgaver:
MC:   - utgitt ca. 1985/86

 

 

 

 

Tilbake