Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

For fri eksos

Side 1:
1. Vi kjører nå med Walker  1:55
2. En stor sølvgrå lastebil  2:43
3. Gjedda kjæm i kveld  3:17
4. Ferje over Mjøsa  2:33
5. Fem fyrer med ved  2:28

Side 2:
1. Min kjære du  2:30
2.
Harry Hoover  2:30
3.
Tarzan Boogie  3:28
4. Åbbor  2:00
5. Bomull i øra  2:42

Denne samling P & C 1985 Slagerfabrikken A/S

Kommentar:  Vazelina-kara snakker tullball om Walker eksospotter mellom alle låtene!

Utgaver:
MC: HELLAMC 24 - utgitt 1985

 

Tilbake