Vazelina bilopphøggers - utgivelsene: 

Hem'att tel jul


Låter:
1. Hem'att tel jul 

P 2000 Universal Music
C 2000 Vazelina Bilopphøggers

 

Promotion only - Not for sale!

Utgaver:
CD-single: Vazelina Bilopphøggers - utgitt 2000

 

 

Tilbake