Viggo Sandvik - utgivelsene:

Mosjon for alle

Side 1:
1. VIGGO SANDVIK: Mosjon For Alle (2:15)
2. VIGGO SANDVIK: Avspassering (verbalt innslag)
3. Chubby Checker: Lert´s Twist Again (2:21)
4. VIGGO SANDVIK: Sykler På Arbeid (verbalt innlsag)
5. Olivia Newton-John: Banks Of The Ohio (4:45)
6. VIGGO SANDVIK: Lage (verbalt innslag)
7. Roy Orbison: Pretty Woman (2:55)
8. VIGGO SANDVIK: Svinavlslaget (verbalt innslag)
9. Theme From TV/Film: Only Love (4:19)

Side 2:
1. Bill Haley & The Comets: Rock Around The Clock (2:07)
2. VIGGO SANDVIK: Amatører (verbalt innslag)
3. Tammy Wynette: Crying In The Rain (3:15)
4. VIGGO SANDVIK: Stiklestad (verbalt innslag)
5. Frank Sinatra: Night And Day (2:22)
6. VIGGO SANDVIK: Ingvald (verbalt innslag)
7. Goombay Dance Band: Sun Of Jamaica (4:15)
8. VIGGO SANDVIK: Årsmøtet (verbalt innslag)
9. Theme From The Motion Picture: Love Story (2:38)

Alle Verbale innslag er skrevet av: Viggo Sandvik
og fremføres av: Viggo Sandvik og Rolf Lie Holter

Ansvarlig utgiver:
Norges Bedriftsidrettsforbund
Hauger Skolevei 1 - 1351 Rud

Ansvarlig produsent:
Norges Markedsmedia AS, 2860 Hov
Oslo-kontor: Hovfaret 13, Skøyen, 0212 Oslo

P & C 1992

Utgaver:
MC: NMM MC 9201  - utgitt 1992

 

Tilbake