Viggo Sandvik - utgivelsene

Mosjon for alle

 

Låt:
Mosjon for alle


Promosingle som ble distribuert uten cover.

 

 

 

Utgaver:
7" vinylsingle: Norges Bedriftsidrettsforbund - NMMS 9201 - utgitt 1992

Nedenfor: Følgebrevet som Norges Bedriftsidrettsforbund sendte ut sammen med promosinglen i januar 1993.

 

Tilbake