Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Radio NOROL 3

Side A:
1. Lada til Hønefoss
2. Ligningssjefen
3. Je har itte bruk for giftering
4. Konstant i Opel
5. Harry Hoover

Side B:
1. Bilbølla Ulla
2. Ring meg på mobil
3. Min kjære du
4. Stor sølvgrå lastebil
5. Feil side ta Mjøsa

Programleder: Geir Hovig

 

Utgaver:
MC:  uten katalognr - utgitt 1988

 

Tilbake