Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Trav i lange baner

Side 1:
1. Jorunn rundt på 8 dager
2. Surfbrett
3. Tel våren skar je sjøsetta båt
4. Musikk tel arbe'
5. Hei Paulsen
6. Åbbor

Side 2:
1. Konstant i Opel
2. Ferje over Mjøsa
3. Hjelp meg Ragna
4. Bilbølla Ulla
5. Fort Fort Fort
6. Je åt opp rånan min

Innspilt i AV-Kontakts lydstudio februar 1991.
Teknikere: Nils Bjølgerud, Ragnar Nybro
Produsent: Lasse Hovd

C & P 1991

Vazelina Bilopphøggers er utlånt med velvillig tillatelse fra Slagerfabrikken.
Idé og opplegg: Avanti DDB Needham


Kommentarer: Vazelina-kara prater tøv mellom alle låtene.

Legg for øvrig merke til at låtene på kassetten kommer i den rekkefølgen som er oppsatt ovenfor. Kassettens cover sier imidlertid - helt feilaktig - at rekkefølgen er slik:
1: Abbor - Bilbølla Ulla - Ferje over Mjøsa - Fort Fort Fort - Hei Paulsen - Hjelp meg Ragna.
2: Je åt opp rånan min - Jorunn rundt på 8 dager - Konstant i Opel - Musikk tel arbe'  Surfbrett - Tel våren skar je sjøsetta båt

Utgaver:
MC: Utgitt av BEL Kassett uten katalognr. - utgitt 1991

 

Tilbake