Vazelina bilopphøggers - utgivelsene:

Mere opphøgde potteter

Side A:
1. Mere pottet
”Hos doktor’n”
2. Da var det schæferen beit
3. Halvfull på øl – VIGGO
4. Drink med is i (På Fornebu)
”Flass”
5. Drekk det opp (En enkel sang om brenn’vin)
6. På Gjøvik
7. Aunli & Aunli

Side B:
”Morpottet”
1. Morpottet boogie
2. Fra eau de cologne til eau de vie
3. Feil side ta Mjøsa
4. Riv og slit – VIGGO
"Cash"
5. Hei gamle Valdresfjell
6. Åbbor
7. Vond rygg, såre knoker

Denne samlingen P & C 1989 Slagerfabrikken A/S


Kommentar: Eldar og Viggo har fire sketsjer på kassetten, som angitt i track-lista.

Utgaver:
MC: Slagerfabrikken VAZ 014 - utgitt 1989

 

Tilbake